Badania Naukowe

– Nasza Pasja

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Dolnośląski Festiwal Nauki

Tegoroczna edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki wyróżnia się hasłem odnoszącym się do Roku Polskich Olimpijczyków, ogłoszonego przez Sejm RP. Wydarzenie rozpocznie się 14 września na kampusie Akademii Wychowania Fizycznego, uhonorowanej imieniem Polskich Olimpijczyków, gdzie zostanie zorganizowane Miasteczko Naukowe.

Badania na UEW

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to miejsce, gdzie tradycja badań naukowych spotyka się z nowoczesnym podejściem. Nasze osiągnięcia to nie tylko znakomite publikacje i wystąpienia konferencyjne, ale także szeroko zakrojona współpraca badawcza w skali międzynarodowej czy praktyczne opracowania oraz patenty, wspierające rozwój przemysłowy regionu.

Specjalizujemy się głównie w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości z dziedziny nauk społecznych, technologia żywności i żywienia z dziedziny nauk rolniczych. Podejmujemy się badania najbardziej aktualnych, interdyscyplinarnych i kluczowych problemów naukowych, o istotnym znaczeniu społeczno – gospodarczym.

Zainteresowania
badawcze
kadry UEW

  • Ekonomia behawioralna i pro-społeczna / EBS (Behavioral and Pro-Social Economics)
  • Ekosystemy innowacji i przedsiębiorczości / EIP (Innovation and Entrepreneuship Ecosystems)
  • Tranformacja energetyczna i zrównoważona energetyka / TEZE (Energy Transformation and Sustainable Energy)
  • Strategie inkluzywne i współpraca w sieciach / SIWS (Inclusive Strategies and Strategic Networking)
  • Green ESG: Zrównoważony Rozwój i Społeczna Gospodarka / GESG (Green ESG: Sustainable Development and Social Economy)
  • Gospodarka cyfrowa i technocentryczna / GCT (Digital and Technocentric Economy)
  • Jakość i zrównoważona produkcja żywności / JZPŻ (Quality and Sustainable Food Production)

AKREDYTACJE I WYRÓŻNIENIA

hr excellence in research
Chartered Financial Analyst
Chartered Institute of Management Accountants
Association of Chartered Certified Accountants
Polska Komisja Akredytacyjna

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH I PROGRAMACH

AACSB Business Education Alliance Member
International Association for Management Development in Dynamic Societies
Principles for Responsible Management Education
Erasmus plus

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia