Otwarta nauka

Otwarta nauka

Ruch Open Science ma na celu otwarcie procesu naukowego i zwiększenie dostępu do wiedzy naukowej oraz danych badawczych.

Jego główne cele to:

 • Dostęp do wiedzy: zapewnienie otwartego i bezpłatnego dostępu do publikacji naukowych, danych badawczych i innych wyników badań, a także do zasobów edukacyjnych.
 • Transparentność badawcza: wprowadzenie zasady otwartości w procesie badawczym, umożliwiając przegląd i weryfikację wyników przez innych naukowców.
 • Otwarte dane badawcze: zachęcanie do dzielenia się danymi badawczymi, aby umożliwić innym naukowcom korzystanie z nich do własnych analiz i badań.
 • Współpraca Naukowa: promowanie współpracy między naukowcami, instytucjami i krajami poprzez udostępnianie zasobów, narzędzi i wiedzy.

Polityka Otwartej Nauki

Zgodnie z koncepcją Open Science, kierując się zasadami transparentności i pragnąc zapewnić wszystkim otwarty i nieograniczony dostęp do wiedzy, a także uwzględniając korzyści, jakie płyną z szerokiej współpracy i wymiany wiedzy na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Otwarte dane badawcze

Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu działa Zespół ds. Wsparcia Zarządzania Danymi Badawczymi, który wspiera badaczy we właściwym zarządzaniu danymi badawczymi.

kontakt: [email protected] 

CoARA

CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) – porozumienie paneuropejskiej reformy oceny badań naukowych. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przystąpił do porozumienia podczas wydarzenia European Research and Innovation Days.

Otwarta komunikacja naukowa

Otwarta Komunikacja naukowa to proces, którego celem jest dzielenie się wynikami pracy badawczej, a także zdobywanie nowej wiedzy i uczestnictwo w dyskusjach naukowych. Na UEW wykorzystujemy różne techniki komunikacyjne: Baza Wiedzy, e-czasopisma, social media i inne.

Nauka Obywatelska

Nauka Obywatelska – Citizen Science, to sposób prowadzenia badań naukowych, model badawczy, który opiera się na współpracy pomiędzy profesjonalnymi badaczami a osobami spoza świata nauki, które angażują się we wszystkie etapy projektów badawczych.

Wskaźniki altmetryczne

Wskaźniki altymetryczne to rodzaj miary aktywności kadry badawczej w sieci, oparty na danych pozyskiwanych z różnych źródeł. Wskaźniki opierają się m.in. na takich czynnikach jak liczba pobrań, udostępnień publikacji, wzmianek w mediach społecznościowych…

Polityka Otwartego Dostępu UEW

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu aktywnie włączył się w rozwój ruchu Open Science, promując dobre praktyki publikacyjne, kluczowe dla rozwoju nauki w zgodności z najwyższymi standardami rzetelności badawczej. 

Zgodnie z koncepcją Open Science, kierując się zasadami transparentności i pragnąc zapewnić wszystkim otwarty i nieograniczony dostęp do wiedzy, a także uwzględniając korzyści, jakie płyną z szerokiej współpracy i wymiany wiedzy na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wprowadzono Politykę Otwartego Dostępu, czyli wytyczne dla autorów dotyczące publikowania w otwartym dostępie oraz udostępniania danych badawczych w otwartym repozytorium instytucjonalnym Bazie Wiedzy WIR

Otwarte dane badawcze

W erze cyfryzacji, gdzie dane stają się jednym z najcenniejszych zasobów naukowych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wyraźnie rozumie znaczenie profesjonalnego zarządzania danymi badawczymi. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, zasobów i wsparcia dla naszej społeczności naukowej w tej dziedzinie to priorytet, który uważamy za kluczowy dla rozwoju nauki, współpracy międzynarodowej i innowacyjności.

Na Uniwersytecie działa Zespół ds. Wsparcia Zarządzania Danymi badawczymi, który oferuje wsparcie naukowe i techniczne, w tym z szkolenia zakresu zarządzania danymi, dostęp do specjalistycznych narzędzi oraz doradztwo w zakresie najlepszych praktyk.

Skontaktuj się z nami [email protected]

CoARA

CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) – porozumienie paneuropejskiej reformy oceny badań naukowych.  

W śród polskich instytucji, które podpisały porozumienie w ramach koalicji CoARA jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W imieniu naszej Uczelni Agreement on reforming research assessment  podpisała Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej, Profesor dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet podczas flagowego wydarzenia Komisji Europejskiej European Research and Innovation Days 2022, które odbyło się 28 września 2022.

Sygnatariusze zobowiązują się do przestrzegania wspólnej wizji, zgodnie z którą ocena badań, naukowców i instytucji naukowych uwzględnia różnorodne wyniki, praktyki publikacyjne i działania, które maksymalizują jakość i wpływ badań.

Realizacja tej wizji wymaga oparcia praktyk ewaluacyjnych przede wszystkim na ocenie eksperckiej wspieranej odpowiedzialnym wykorzystaniem wskaźników ilościowych.

Otwarta komunikacja naukowa

Otwarta Komunikacja naukowa to proces, którego celem jest dzielenie się wynikami pracy badawczej, a także zdobywanie nowej wiedzy i uczestnictwo w dyskusjach naukowych. Proces obejmuje różnorodne techniki komunikacyjne, a także różne formy przekazywania informacji związanej z działalnością naukową.  

W ramach otwartej komunikacji naukowej na Uniwersytecie Ekonomicznym wykorzystywane są różnorodne kanały komunikacyjne, które umożliwiają szeroki dostęp do wiedzy. Należą do nich otwarte e-czasopisma, repozytorium instytucjonalne Baza Wiedzy, cykle komunikacyjne i doniesienia naukowe publikowane w social media i środkach masowego przekazu.  

 

Nauka Obywatelska

Nauka Obywatelska – Citizen Science, to sposób prowadzenia badań naukowych, model badawczy, który opiera się na współpracy pomiędzy profesjonalnymi badaczami a osobami spoza świata nauki, którzy angażują się we wszystkie etapy projektów badawczych. 

W Nauce Obywatelskiej, wolontariusze – osoby niezwiązane zawodowo z nauką – współpracują z badaczami w zbieraniu danych, analizie, wyborze metody badawczej, przetwarzaniu danych i wyciąganiu wniosków. To wspólne przedsięwzięcie, w którym każdy, niezależnie od swojego wykształcenia, statusu materialnego czy zawodu, ma możliwość aktywnego uczestnictwa w badaniach naukowych. 

Nauka Obywatelska niesie ze sobą wiele korzyści:

 • pozwala na zaangażowanie społeczeństwa w naukę, co prowadzi do zwiększenia akceptacji nauki i jej popularności
 • poszerza dostęp do wiedzy naukowej, umożliwiając każdemu uczestnictwo w badaniach
 • prowadzi do cennych i innowacyjnych odkryć naukowych

Instytucją, która bada wzajemny wpływ Nauki Obywatelskiej i Otwartej Nauki jest Europejskie Stowarzyszenie Nauki Obywatelskiej (ang. European Citizens Science Association). Zagadnieniami Citizen Science zajmuje się również czasopismo: Citizen Science: Theory and Practice.  

Wskaźniki altymetryczne

Wskaźniki altymetryczne to rodzaj miary aktywności kadry badawczej w sieci, oparty na danych pozyskiwanych z różnych źródeł. Wskaźniki opierają się na takich czynnikach jak liczba pobrań, udostępnień publikacji, wzmianek w mediach społecznościowych, obecność w naukowych sieciach społecznościowych, wpisach na blogach, rekomendacjach komentarzach.    

Zalety wskaźników altmetrycznych: 

 • Automatyczne zbieranie i aktualizowanie danych. 
 • Badanie wpływu dorobku naukowego w różnych kategoriach użytkowników, niekoniecznie związanych ze środowiskiem naukowym. 
 • Monitorowanie różnych przejawów działalności naukowej, w tym wpisów na blogach, rekomendacji i komentarzy. 
 • Możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym przez naukowców zainteresowania swoim dorobkiem. 
 • Dostępność danych altymetrycznych w różnych serwisach, takich jak Twitter, Facebook, Google Scholar, LinkedIn, ResearchGate, Academia.eu, Slideshare, Wikipedia, Zotero, Mendeley. 

Wskaźniki altmetryczne zostały zaimplementowane w Bazie Wiedzy WIR, wyświetlane przy publikacji. 

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia