Współpraca badawcza

Współpraca badawcza

Krajowa współpraca badawcza

Współpraca badawcza

Dynamiczna i rozległa współpraca naukowa stanowi integralną część naszej działalności. Wierzymy w potęgę synergii, dlatego aktywnie współpracujemy z innymi renomowanymi uczelniami, instytutami badawczymi oraz Polską Akademią Nauk.

Partnerstwo krajowe i międzynarodowe

Nasza uczelnia utrzymuje silne więzi z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami akademickimi, co pozwala nam na wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk. Wspólnie rozwijamy innowacyjne projekty, których rezultaty przyczyniają się do rozwoju zarówno nauki, jak i społeczeństwa.

Wspólna pasja, wspólne cele

Nasi naukowcy i badacze angażują się w interdyscyplinarne projekty, tworząc zespół ekspertów gotowych na wyzwania współczesnego świata. Dzięki tej prężnej współpracy, nasza uczelnia aktywnie uczestniczy w projektach badawczych, konferencjach naukowych oraz tworzeniu publikacji, które przyczyniają się do rozwoju wiedzy oraz stanowią podstawę i inspirację dla kolejnych, nowych kierunków badawczych.

Efektywna współpraca – konkretne wyniki

Wyniki naszej współpracy są widoczne w licznych publikacjach naukowych, raportach badawczych oraz innowacyjnych projektach. Dzięki wspólnym wysiłkom z partnerami naukowymi, uczestniczymy w tworzeniu rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz społeczeństwa.

Otwarte drzwi dla przyszłych partnerów

Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy i partnerstwa naukowe. Wierzymy, że dzięki współpracy możemy osiągnąć jeszcze większe sukcesy i wkład w rozwój nauki oraz społeczeństwa. Zachęcamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach współpracy z naszą Uczelnią.

Razem poprzez aktywną współpracę naukową kreujemy środowisko rozwoju wiedzy, budujemy przyszłość i tworzymy lepszy świat.

Na Naszym Uniwersytecie staramy się pomagać naukowcom w nawiązywaniu współpracy międzyuczelnianej poprzez m.in. prowadzone konkursy na granty badawcze. Pierwszy konkurs na Międzyuczelniane Granty Badawcze przeprowadzony został w 2019 roku i od tamtej pory jest kontynuowany. W międzyczasie na jego podstawie rozpoczęliśmy w 2022 roku realizację konkursu na granty badawcze w oparciu o współpracę 5 uczelni ekonomicznych w Polsce:

 • Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

  Międzynarodowa współpraca badawcza

  Kontrast

  Zwiększ rozmiar tekstu

  Zwiększ odstęp liter

  Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

  Powiększ kursor

  Podświetlanie linków

  Zatrzymywanie animacji

  Resetuj ustawienia