Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Prof. Krzysztofa Jajugi

Profesor Krzysztof Jajuga został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju nauk ekonomicznych, za osiągnięcia w pracy naukowo–badawczej i dydaktycznej oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie.

Jesteśmy dumni z osiągnięć Pana Profesora i z jego roli jako ambasadora naszej uczelni w świecie nauki. Jego pasja, zaangażowanie i wytrwałość są inspiracją dla nas wszystkich.

Serdecznie gratulujemy!

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia