1st International Scientific Conference „Tourism, Food, Health”

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka – Żywność – Zdrowie” pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzeja Kalety.

Konferencja z cyklu – produkty turystyczne podwyższające jakość usług turystycznych: „Doskonalenie jakości usług przewodnickich w aspekcie międzynarodowym”.

1st International Scientific Conference „Tourism – Food – Health” under the patronage of His Magnificence the Rector of the Wrocław University of Economics, Prof. Andrzej Kaleta.

Conference from the series – tourist products increasing the quality of tourist services: „Improving the quality of guide services in the international aspect”.

25-26 października 2024 / 25-26 October 2024

Miejsce / place:
Uniwersytet Ekonomiczny, Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU), University of Economics, Center for Continuing Education

sala / room: 204, 205 (II piętro / 2nd floor)
ul. Kamienna 43/45, 50-545 Wrocław, Poland

www: https://www.amigo.wroc.pl/index.php/turystyka/  

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia